HOLDPLAN

Grøn betyder ledige pladser

Gul betyder fyldt hold med venteliste

Rød betyder fyldt hold og fyldt venteliste (OBS der bliver også rødt hvis du ER booket på holdet – du kan nemlig kun booke én gang pr hold)

Grå betyder hold der er afsluttet